Värderingsprotokoll
Vi lovar att svara inom 24h!

Bildguide
Följ denna guide när du fotograferar ditt fordon.

Bild 1

Ta en bild snett framifrån så hela bilen och registreringsskylten syns.

Bild 2

Ta en bild snett bakifrån så hela bilen och registreringsskylten syns.

Bild 3

Ta en bild från sidan så hela bilen syns.

Bild 4

Ta detaljbilder på skadan.