Integritetspolicy

När du registrerar dig på webbplats/besök samtycker du till att vi använder dina personuppgifter.

De uppgifter vi samlar in är personnummer, adress, mail, och telefonuppgifter.

Syfte med detta är att personaluppgifterna skall användas i samband med produktion av det uppdrag du har beställt av oss, vi kontakt med försäkringsbolag, vid fakturering och kontakt med leverantörer.

Personuppgifter bevaras endast så länge som det finns behov av att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Således gallras uppgifterna i ett kundregister när ett kundförhållande har upphört. Uppgifterna kan dock behöva sparas för annat ändamål, till exempel för bokföringsändamål.

Auto-Rikt i Arvika AB
Snickargatan 6
671 34 Arvika
Tele: 0570-10701
E-post:info@autorikt.se